Úradné preklady, tlmočenie a ďalšie služby prekladateľskej agentúry z Trenčína

 

Ponúkame prekladateľské a tlmočnícke služby v nasledovných jazykoch

• Slovenčina
• Španielčina
• Angličtina

Prekladáme

• Overené preklady dokumentov (vysvedčenia, listiny, výpisy, odhlášky, atď.)
• Zmluvy
• Návody a manuály
• Výročné správy
• Úradné preklady
• Iné odborné a kreatívne texty

Tlmočíme

• Simultánne
• Konsekutívne
• Sprievodcovsky
• Súdne